LOGO
ISO

DOORLEGVLOER

ROWI PARKET DOORLEGVLOER - STILLE VLOER

De toenemende vraag naar harde vloeren voor etagewoningen heeft Rowi uitgedaagd een parketvloer te ontwikkelen die geen geluidsoverlast geeft. Reeds jaren geleden is daartoe het Stilparket gemaakt, dat getest werd door Peutz tot 10 dB. Echter is dat niet voldoende gebleken ( ofschoon de wet dat nog steeds als minimum aangeeft ) en is het Rowi Appartementsparket tot stand gekomen.

Niet alleen voor nieuwbouw, maar met name ook voor renovatie van woningen is Appartementsparket ideaal ! TNO kwam met haar testrapport tot 16 dB geluidsonderdrukking, ongeacht welke constructievloer er in ligt, en een totale systeemdikte van slechts 15 mm heeft. Dat betekent dat geen aanpassingen bij bestaande drempels hoeven te komen, geen keukenblokken meer verhoogd, en geen gordijnen meer ingekort. En belangrijk is ook dat dezelfde houtsoorten, dezelfde patronen, en dezelfde afwerking (lak of olie) kan worden toegepast.

Het systeem bestaat uit een dampdichte folie met haarvilt, waarop zwevend een ondervloer wordt gelegd van 3 mm dik. Dwars op deze ondervloer wordt een tweede ondervloer gelijmd met de speciale blijvend elastische groene Rowi lijm. Boven op die tweede laag komt de massieve toplaag in welke vorm en soort u die ook maar wil. De schematische tekening verduidelijkt veel.

De massieve toplaag kan in de fabriek reeds gelakt of geolied worden bij u thuis behoeft dan niet meer stoffig geschuurd te worden of stinkend gelakt: door het snelle leggen van dit systeem kunt u dezelfde avond uw vloer alweer in gebruik nemen. Een tweede groot voordeel is de mogelijkheid van partiële reparatie: in een mum van tijd heeft uw leverancier het beschadigde plankje vervangen, en ook hier geldt: er hoeft niet geschuurd te worden, of gelakt en het is in een kwartiertje gebeurd.


Appartementenvloeren (stille vloeren) hebben zeer specifieke eisen, waarvan hier enkele omschreven zullen worden voor wat betreft Appartementsparket.

1. Geluidseis : Natuurlijk het item waar de appartementen bewoner mee te maken krijgt. Niemand wil overlast veroorzaken of hebben van geluid. Daarvoor heb je dan ook zeer zwaar dempende vloeren voor nodig. In de normeringen die in Nederland gebruikt mogen worden spreekt men over  I.co.lab of de modernere versie de Llin. Beide normen zijn van toepassingen en in beide normen heeft Rowi de stilste parketvloer die er te krijgen is. Rowi levert haar vloeren dan ook met een geluidsrapport van 16dB van TNO en/of Peutz, beiden zijn gecertificeerde bedrijven in Nederland voor het doen van geluidsmetingen.
2. Doorleggen : in het algemeen bestaat een ruimte als een appartement  over verschillende kamers die op 1 etage liggen. Maw een grote oppervlakte, die moeilijk in aaneensluitend te leggen is, meestal heeft men dan de neiging om dorpels en drempels te gaan leggen tussen de verschillende kamers. Dit levert echter geen mooi beeld op en nog erger : struikelgevaar. Rowi ontwikkelde een zeer uitgekiende systeemvloer die door alle kamers te leggen is zonder dat deze fysieke struikelobjecten het beeld verstoren.
3. Vloerverwarming : Dit Rowi parketsysteem is tevens bestendig tegen werking van het hout, dat in de meeste gevallen bij vloerverwarming het geval is; denk daarbij aan rek en trek van het hout door uitdroging (winter) en weer aanvochtigen (zomer) van de vloer. Door hetzelfde speciale systeem toe te passen, met een te verwaarlozen vocht doorlatendheid, kunnen deze vloeren gebruikt worden op vloeren met vloerverwarming.